Ürünlerimiz

Bir dilden başka bir dile, kaynak metnin tüm biçimsel ve anlamsal özellikleri yansıtılarak hedef dilin ve kültürün özellikleri gözetilerek, doğru,tam, tutarlı, akıcı olarak hedef dile aktarılmasıdır.
Çevirmen, metnin tamamını İş Emrinde (PO’da) yazılı talimatlara ve kurallara göre hedef dile çeviriri
Çeviri sürecinin başarı ve kabul ölçütleri olarak aşağıdaki konular hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilir.

• Zamanında Teslim
• İmla
• Doğruluk
• Terim Listelerine ve Belleklere uyum
• Hedef metnin tamlığı
• Dosya adları ve formatı
• Kaynak metinde olmayan, hedef metne sehven eklenen notlar veya eksiltmeler
• Sayfa tasarımı, fontlar ya da kaynak metindeki diğer özelliklerin korunması
• Müşterinin, hedef kitlenin ve kültürünün beklentilerini karşılama, örneğin yerel metrik sistemin doğru aktarımı, vb.
Redaktör, kaynak metni esas alarak ve çevrim içi Kontrol Listesini kullanarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar. Redaksiyon sürecinin başarı ve kabul ölçütü yukarıda Çeviri sürecinde yazılı konuların hedef metnin teslim edilmesinden önce tekrar kontrol edilmesidir.
Son okuyucu, gerektiğinde kaynak metinle karşılaştırarak çeviriyi kontrol eder, gerekiyorsa düzeltmeler yapar. Sık rastlanan gramer, imla, terim, format, üslup vb. hatalar ayrı bir dosyada ya da teslim yazışmasıyla bildirilir. Son Okuma sürecinin başarı ve kabul ölçütü yukarıda çeviri ve redaksiyon süreçlerindeki maddelere ilave olarak üslubun ve akıcılığın da hedef metnin teslim edilmesinden önce kontrol edilmesidir.
Aşağıda listelenen diğer ürünlerimizin tanımları, başarı ölçütleri ve kabul şartları tekliflerimizde ve iş onay iletilerimizde ayrıntılandırılmaktatır.
;