Kalite

Kalite Politikamız:

Mirora üst yönetimi, kalite politikasını Mirora’nın amaçlarına uygun olarak,

  • Kalite El Kitabında tanımlı tüm “tarafların” beklentilerini, gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı,

  • Çeviri ve ilintili hizmetlerin öneminin bilincinde, günceli takip eden, hizmetlerinin etkinliğini sürekli artırmayı hedefleyen bir kuruluş olmayı,

  • Çalışanlarının daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, kendilerini geliştirmeye olanak tanımayı ve tüm çalışanların KYS’ye etkin katılımını sağlamayı,

  • Tedarikçileriyle hizmetin kalitesinin arttırılması ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarda açık iletişim kanalları oluşturmayı,

  • Risk ve fırsat değerlendirmesi yaparak, Mirora’nın stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi,


  • Kalite Politikası olarak belirlemiştir.